Rotavdrag

JND Byggteknik AB

Rot och rutarbeten

Reparation och underhåll samt om-och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i.
Bostaden kan också vara en fritidsbostad eller en bostad som du äger men som tex dina föräldrar/barn bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus eller inte heller för om och tillbyggnad av nybyggt hus.
Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Informationen är hämtad från skatteverket, för mer information kontakta oss på JND Byggteknik eller skatteverket.
För mer info om rotavdraget, gå in på www.skatteverket.se