Byggentreprenad – Nybyggnationer och renoveringar i Norra Bohuslän

JND Byggteknik AB

Vi utför byggnadsarbeten

  • Totalentreprenader
  • Nybyggnation
  • Renoveringar
  • Kakelentreprenader

Vi utför även murning av skorstenar, murning och putsning av fasader, nedmontering och montering kakelugnar.

Totalentreprenader

Det är alltfler som ber oss utföra totalentreprenader. Genom att välja en totalentreprenad istället för att själv projektleda bygget får de en mycket enklare byggprocess, en tidsplan som håller, ett inflyttningsdatum att planera efter.

Det är också väldigt enkelt att återknyta till en kontaktperson hos oss istället för att ta reda på vem som gjorde vad, om du har haft fl era hantverkare involverade.

Det är alltså både bekvämt och säkert att låta JND Byggteknik ansvara för din totalentreprenad.

Exempel på utförda arbeten

Gammalt blev som nytt

Det lilla torpet byggdes i mitten av 1800-talet i Dalsland och flyttades till tomten i Kämpersvik 1923. 1956 köpte Karin Lundins föräldrar torpet och huset som låg intill. Några år senare även tre omkringliggande tomter. Här har Karin och hennes syskon tillbringat sina somrar under uppväxtåren. I dag har Karin tagit över det lilla torpet medan syskonen har egna hus.
Läs mer i JND Byggteknik Broschyren 2017 – Vi bygger med service och kompetens.

En sommardröm byggd ifrån grunden

När Magnus Håkansson började planera för att bygga familjens nya sommarhus på Västkusten inledde han med att leta entreprenörer i närområdet. Han visste att han inte skulle ha tid att vara delaktig i så hög utsträckning och sökte därför ett företag med bra referenser och lokal kännedom.
Läs mer i JND Byggteknik Broschyren 2017 – Vi bygger med service och kompetens.

Tedacthuset i Tanumshede

Tedacthuset i tanumshede är ett privatägt aktivitets- och företagshus med kontorsytor och konferensmöjligheter på sammanlagt 6 500 m2. Fastigheten har i dag ett stort antal fasta hyresgäster samt ett kontorshotell för ett 20-tal företag.
Läs mer i JND Byggteknik Broschyren 2017 – Vi bygger med service och kompetens.

Bovallstrands skola, Fick ny fasad.

Under 2014 renoverades Bovallstrands skola. Fasaden på ett av skolhusen behövde bytas ut och hela fastigheten var i behov av ommålning. Efter en sedvanlig upphandling gick uppdraget till JND byggteknik i Hamburgsund.
Läs mer i JND Byggteknik Broschyren 2017 – Vi bygger med service och kompetens.

Byggnation i Munkedal 2015

Andra referensbilder